Copyright clausule

Alle auteursrechten, foto- en videorechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Volle Zaal Producties. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Volle Zaal Producties openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

 

Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van Volle Zaal Producties. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij Volle Zaal Producties daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.